To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Zgłoś BEZPŁATNY udział

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Outsourcing w jednostkach publicznych - odpowiedzialność zarządzających 9 maja 2016 r. o 10:00 zapraszamy do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach na konferencję pt. Outsourcing w jednostkach publicznych - odpowiedzialność zarządzających. Wydarzenie jest adresowane do kadry kierującej jednostkami administracji publicznej i strefy budżetowej. W programie spotkania znajdą się wystąpienia ekspertów: GIODO, NIK, UŚ, UE Katowice, CINiBA, firm outsourcingowych, a także prezentacje dobrych praktyk w tym zakresie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o wysłanie zgłoszenia na konferencję, korzystając z formularza na tej stronie, lub na adres e-mail: konferencja@ciniba.edu.pl 

Organizatorem konferencji jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - wspólna jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Partnerem wydarzenia jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Celem spotkania będzie omówienie korzyści stosowania outsourcingu, a także analiza najczęściej popełnianych błędów związanych z powierzaniem obsługi wewnętrznych procesów organizacji usługodawcy zewnętrznemu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na odpowiedzialność zarządzających jednostkami publicznymi w tym zakresie. W programie przewidujemy także prezentację dobrych praktyk.

Program

09:00-10:00 - Rejestracja uczestników; 9:30-10:00 - zwiedzanie supernowoczesnego Centrum - dla zainteresowanych

10:00-10:10 - Rozpoczęcie Konferencji - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10:10-10:25 - Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych - Tomasz Soczyński, wicedyrektor Departamentu Informatyki Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

10:25-10:40Outsourcing w jednostkach publicznych - wnioski z kontroli NIK - Piotr Miklis, Najwyższa Izba Kontroli, Dyrektor Delegatury w Katowicach

10:40-10:55 - Zagadnienia prawne związane z outsourcingiem - dr Joanna Ożarowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kancelaria Adwokacka Joanna Ożarowska

10:55-11:10 - Outsourcing w służbie zdrowia - prof. dr hab. Ewa Płaczek, Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11:10-11:25 - Specyficzne usługi outsourcingu w działalności placówki publicznej - Małgorzata Waga, wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik Dyrektora CINiBA ds. Jakości Usług

11:25-11:45 - Przerwa kawowa

11:45-12.00 - Bezpieczeństwo informacji od prawa i norm do rozwiązań technologicznych - mgr inż. Andrzej Koziara, kierownik Departamentu Informatycznego CINiBA

12:00-12:15 - Nie taki outsourcing straszny, jak o nim mówią - praktyczne aspekty outsourcingu - Romuald Gacka, firma Cormet

12:15-12:30 - Korzystanie z zewnętrznych banków wiedzy eksperckiej w działalności urzędu - Jadwiga Witek, CINiBA

12:30-12.45 - Outsourcing sprzętu biurowego - osiąganie korzyści - unikanie zagrożeń - Ryszard Piesak, firma MAGRA

12:45-13:15 - Dyskusja z podsumowaniem - prowadzenie Romuald Gacka

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://ciniba.evenea.pl
Informacja o konferencji www.ciniba.edu.pl i pod numerem telefonu 32 786 5008
Zapraszamy!

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu naszych konferencji i spotkań popularyzujących osiągnięcia nauki, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie jej w codziennym życiu. Wśród dotychczasowych spotkań można wymienić: Stres w pracy - znajdź rozwiązanie (czerwiec 2015 r.), Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej (wrzesień 2015 r.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym (październik 2015 r.) i wiele innych. Rocznie w CINIBA organizujemy 1000 wydarzeń.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Katowicach konferencje Zarządzanie wydarzenia Katowice Andrzej Koziara Grzegorz Nancka Jadwiga Witek Joanna Ożarowska Małgorzata Waga Romuald Gacka Ryszard Piesak Tomasz Soczyński zarządzanie